Cmentarz Komunalny w Zgorzelcu

Cennik opłat
za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Zgorzelcu

 

I.        Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok na okres do 20 lat:

  
    1)    Pod grób ziemny bez prawa murowania  
    a)    Pojedynczy jednopoziomowy    300,00 zł
    b)    Podwójny jednopoziomowy (rodzinny)    650,00 zł
    c)    Pojedynczy dwupoziomowy    450,00 zł
    d)    Dziecięcy do 6-u lat    110,00 zł
    e)    Urnowy    200,00 zł
    2)    Pod grób murowany:  
    a)    Pojedynczy jednopoziomowy    380,00 zł
    b)    Pojedynczy dwupoziomowy    600,00 zł
    c)    Podwójny jednopoziomowy    800,00 zł
    d)    Dziecięcy     110,00 zł
    e)    Urnowy    220,00 zł

II.        Opłata za miejsce grzebalne na kolejne 20 lat:  

    1)    Pod grób ziemny bez prawa murowania  
    a)    Pojedynczy jednopoziomowy    300,00 zł
    b)    Podwójny jednopoziomowy (rodzinny)    650,00 zł
    c)    Pojedynczy dwupoziomowy    450,00 zł
    d)    Dziecięcy do 6-u lat    110,00 zł
    e)    Urnowy    200,00 zł
    2)    Pod grób murowany:  
    a)    Pojedynczy jednopoziomowy    380,00 zł
    b)    Pojedynczy dwupoziomowy    600,00 zł
    c)    Podwójny jednopoziomowy    800,00 zł
    d)    Dziecięcy     110,00 zł
    e)    Urnowy    220,00 zł

III.        Rezerwacja miejsca grzebalnego na okres do 20 lat.


   1)    Pierwsze miejsce grzebalne   500,00 zł
   2)    Kolejne miejsce grzebalne   1 000,00 zł
      
IV.        Opłata za wjazd na teren cmentarza.  


    1)    Opłata dzienna za wjazd na teren cmentarza w celu budowy, czy też remontu nagrobka lub grobowca.    100,00 zł
    2)    Opłata za wjazd pojazdów w celu obsługi jednej ceremonii pogrzebowej.     60,00 zł


V.        Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego  
    1)    Opłata za korzystanie z kaplicy domu przedpogrzebowego    80,00 zł/godz.
    2)    Opłata za korzystanie z chłodni w kaplicy    3,00 zł/godz.


VI.        Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu – opłata jednorazowa przy dokonywaniu pochówku.    300,00 zl


VII.        Opłata za każdorazowe uzgodnienie związane z określeniem warunków technicznych miejsca pochówku
  
    1)    Ustalenia miejsca grzebalnego     50,00 zł
    2)    Istniejącego miejsca pochówku    150,00 zł


VIII.      Podjęcie czynności związanych z pochówkiem w soboty w dni wolne od pracy + 100% opłat ujętych w pkt. IV, V, VII, X   


IX.        Czynności zarządcy po godzinach pracy – + 50% opłat ujętych w pkt. IV, V, VII, X   


X.        Podjęcie czynności formalno-prawnych związanych z ekshumacją zwłok     100,00 zł

Do opłat ujętych w Cenniku będzie doliczany należny podatek VAT.

( Cennik stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  434/10 Rady Miasta Zgorzelec  z dnia 28 października 2010r. )